Termín:    8.-10.5. května 2020
                     start: volný   9.5. od 7 - 10 h

    Uzávěrka 4.5. případně do naplnění kapacity

    Maximální počat startujících na dané trase 60. 

    Po uzávěrce je možné se dále hlásit, jen v případě nenaplnění kapacity dané trasy.

   

    Místo:      V Hutích 89/5   284 01 Kutná Hora                   
    Trasy:     krátká   cca 12 délka trasy je orientační          
                    střední cca 25 délka trasy je orientační            
                    dlouhá cca 45 délka trasy je orientační            
    Délka trasy se může lišit, podle aktuálního natrasování.
    Většinou po turistických značkách, místy značené naším značením.
    Startovné:      350,- Kč  za osobu/ do uzávěrky          možno jít s více psy
                            
   Platby startovného :  účet        3569032/3500  
                                      jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo a 

                do poznámky pro jistotu příjmení účastníka

Účastním je přihlášený až po zaplacení startovného!!!

                                 
    Ubytování: vlastní v okolí nebo ve stanu v místě akce (sprcha a WC v místě)
                       cena za  stan 100,-Kč na pobyt
   Veterinární podmínky: platné očkování,
   Povinná výbava: tužka, voda pro psa i psovoda
   Doporučená: základní lékárnička(obvaz, náplasti, alu folii)  a na delší trať pro jistotu čelovku
                       a botičky pro psy.
   Doprovod: parterů a kamarádů je vítán, pokavaď půjde o jednu osobu a ne o skupiny.
   Pravidla: vychází z pravidel dogtrekingu viz. https://www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm 
   Hlavní pravidlo: psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem   
                               a vodítkem připjatým  k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku.
                               V žádném případě není možno jít se psem na volno, a to ani krátkodobě.